מועצה אזורית דרום השרון תכנית מתאר כוללנית 13.10.2015. דרום השרון - שומרים על הירוק למען כולנומצגת הרצאתה של אדריכלית הועדה המקומית דרום השרון, נילי יוגב, במפגש הראשון להצגת עקרונות התכנון לתכנית המתאר לדרום השרון להתייחסות הציבור,  שהתקייים באולם הכנסים של המועצה ביום ג' 13/10/2015.

הרצאתה, כמו הרצאתו של ראש המועצה והאדריכל הממונה, הוקלטה וצולמה ותעלה בזמן הקרוב לאתר.

תכנית מתאר כוללנית למ.א. דרום השרון - מפגש השקה

להורדת המצגת בקובץ pdf