השלמת השכלה


שירות השלמת השכלה נועד לסייע לאנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית לממש את יכולותיהם הלימודיות ולהשלים את השכלתם בהתאם לכישוריהם ורצונם.

להשלמת השכלה יש חשיבות רבה ביצירת הזדמנויות תעסוקתיות והיא תורמת לשיפור הדימוי והביטחון העצמי.

במסגרת שירותי השלמת ההשכלה לומדים המשתקמים מיומנויות למידה, מיומנויות חברתיות, סנגור עצמי והתמודדות עם מסגרת.

חונכות אקדמית


שירות תמיכה ללומדים באוניברסיטאות לקראת תואר אקדמאי לפחות בחצי תוכנית.

השירות קיים באוניברסיטת תל- אביב, חיפה, ירושלים, בר אילן, מכללת ספיר ובטכניון.

לעיתים נדרשים אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית, המעוניינים בלימודים אקדמיים לעבור מכינה.

מכינה


המכינה נועדה לאפשר למתמודדים  עם מגבלה נפשית להשתלב בעולם הלמידה האקדמי והמקצועי, על ידי מתן תמיכה מותאמת: רגשית וקוגניטיבית, לפני ובמהלך לימודים מקצועיים או אקדמיים. התוכנית מאפשרת למשתתפים לרכוש אסטרטגיות והרגלי למידה, שיפור מיומנויות בין אישיות, לימוד כתיבה אקדמית, שימושי מחשב, אנגלית, מתמטיקה ועוד.