ורדה לוי
יו"ר העמותה
03-9000503
אמיל עזרן
מנכ"ל העמותה למען החבר הוותיק
03-9000658
 

אודות העמותה למען החבר הוותיק

העמותה לחבר הוותיק הוקמה בשנת 1983 במטרה לתת מענה לצרכים של האזרחים הוותיקים ביישובי המועצה. 
העמותה עובדת בשיתוף פעולה מלא עם המחלקה לשירותים חברתיים במועצה.

חזון העמותה: 

העמותה למען החבר הוותיק מפעילה ושואפת לפתח שירותים כוללניים, קהילתיים ופרטניים לוותיקים, לשפר את איכות חייהם לתת מענה לצרכים השונים לסייע לכל פונה במיצוי הפוטנציאל של ולהעצים, לשפר את דימוי הזקן בחברה ולאפשר זקנה טובה.

מוסדות התומכים בעמותה ופעילותה:

  1. מועצה האזורית דרום השרון.
  2. המוסד לביטוח לאומי.
  3. משרד הרווחה
  4. ועידת התביעות
  5. ג'וינט – באמצעות אש"ל
  6. ועדי הישובים תחומי 
  7. תרומות לעמותה

בעמותה מועסקים 54 עובדים.
מתנדבים  - צוות של כ- 100 מתנדבים שכולל את צוות כיוון חדש (עיתון לוותיקי הישובים).

תחומי טיפול ושירותים: