פרטי חברות ההסעה של החינוך המיוחד:

 1. אלעד לעד, טל' 0504745179
 2. אלקטרה אפיקים, טל' 050-5301020
 3. אמצע הדרך, טל' 054-9030666
 4. יהב, טל' 052-3702406
 5. ירון בר, טל' 054-3359002
 6. מובילי הורדים, טל' 050-3663939
 7. מוניות כפר סבא, טל' 052-3410799
 8. מוניות מוניטין, טל' 050-7584041
 9. עניאל, טל' 050-4084129
 10. רן שי, טל' 0534470610
 11. שטס, טל' 053-5280509
 12. שירן, טל' 0503000300