צוות האגף פועל לסייע לאזרח הותיק לשמור על תפקודיו ואף לשפרם, לחזקו במישור האישי, המשפחתי והקהילתי, למצות את זכויותיו ולתמוך בו ובבני משפחתו. העמותה לחבר הותיק פועלת תחת האגף ומיישמת את מדיניות האגף בתחום הזקנה ומפעילה חלק מהתכניות הקהילתיות בתחום זה, תחת הפיקוח של האגף לשירותים חברתיים.

חיה דואק
מנהלת היחידה לטיפול בותיקים, ביטוח סיעוד, מרכזת פרוייקט בן ממשיך
03-9000592

חברון חגית 
עו"ס בני משפחה מטפלים
03-9000660