המשכיות. רצף. התמדה. הכלה.

היחידה לביקור סדיר פועלת מתוקף חוק לימוד חובה (התש"ט- 1949) וחוזר מנכ"ל "מביקור סדיר למניעת נשירה" (מרץ 2017), המחייבים ביקור סדיר של תלמידים במוסדות החינוך מגיל 3 ועד 18 שנים (גנים ובתי ספר). 

קצין הביקור הסדיר הינו הגורם המקצועי מטעם משרד החינוך, הפועל ברשות המקומית, אשר אחראי להבטחת יישומו של החוק.
תפקידו של קצין הביקור הסדיר הינו לוודא נוכחות סדירה, התמדה ומניעת נשירה של תלמידים בכל מסגרות החינוך, באמצעות איתור, מעקב, טיפול ובקרה אחר כל תלמיד המתמודד עם קשיים לימודים, חברתיים או רגשיים הבאים לידי ביטוי בתפקודו במסגרת החינוכית.

היחידה פועלת כדי שכל תלמיד ותלמידה יוכלו להגיע להישגים המותאמים ליכולותיהם ולכישוריהם השונים, מתוך מטרה לשמור על הרצף, על ההמשכיות ועל ההתמדה בלימודים. 

מידע נוסף:

  1. קישור לחוק לימוד חובה, תש'ט- 1949 באתר נבו

  2. קישור לחוזר מנכ"ל מעודכן "מביקור סדיר למניעת נשירה" (מרץ 2017)

דנור רמתי
קצין ביקור סדיר
03-9000686
 

ימים ושעות עבודה: א'-ה' 08:00-16:00 
פקס: 03-9000536