מצ"ב רשימה של החלטות של ועדת הערר לענייני ארנונה של המועצה האזורית דרום השרון בעררים על חיובי ארנונה.
ההחלטות יפורסמו ללא זהות העוררים.
להורדת קובץ ההחלטה ישירות למחשב בקובץ pdf לחץ/י על הקישור הרצוי ברשימה: