מצ"ב רשימה של החלטות של וועדת הערר לענייני ארנונה שליד המועצה האזורית דרום השרון בעררים על חיובי ארנונה.

ההחלטות יפורסמו ללא זהות העוררים.