אודות החברה הכלכלית

החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון הוקמה בשנת 1995 ומהווה את הזרוע הביצועית של המועצה במגוון רחב של פרוייקטים.

החברה יוזמת מתכננת ומלווה פרויקטים עתירי תקציב ומשאבים העוסקים בפיתוח המועצה מחד ומייעצת ומסייעת ליזמים בכל הקשור להקמה של מיזמים במועצה לרבות בהליכים הדרושים על פי כל דין מאידך.

החברה פועלת בשיתוף פעולה מלא עם המועצה האזורית דרום השרון, משרדי ממשלה וגופים ציבוריים נוספים (כגון רשות מקרקעי ישראל, הקרן לשיקום מחצבות, חברת חשמל, נתיבי ישראל ועוד) על מנת לקדם מיזמים כלכליים לטובת כלל תושבי המועצה. 

החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון רואה עצמה כגשר ומנוף לפיתוח המועצה באמצעות השבחת קרקעות, חדשנות יזמית ומחוללת שינוי שתשפיע על דמותה העתידית של המועצה ותצעיד אותה קדימה, תוך מחויבות עמוקה לתושבים, לאיכות החיים והסביבה בשטחי ומיצוי הפוטנציאל והחזון אותו מתווה הנהלת המועצה האזורית דרום השרון.

למעבר לאתר החברה הכלכלית

בין הפרוייקטים אותם מובילה החברה הכלכלית ניתן למנות את: 

 • פיתוח אזור תעשייה חצב- טיפול בתב"ע להרחבת אזור התעשיה ושיקום שטח מחצבה נוסף. 
 • ייזום, פיתוח וניהול אזור תעסוק החדש בנימין – פרויקט הדגל של המועצה בהיקף עבודות פיתוח של כ-250 מלש"ח. 
 • יזום מרכז חדשנות לטובת תושבי המועצה והאזור.
 • שיקום מחצבות בתחום המועצה – הוחל בעבודות תכנון לשיקום מחצבת חצב ליד נחשונים לאחר שהתב"ע לשיקום אושרה. 
 • הקמת מערך לייצור חשמל ירוק סולרי בהיקף של כ2 מגגה וואט, על גגות מבני המועצה וחלק מבתי הספר. בהמשך מתוכננת הרחבת הפרוייקט למתחמים נוספים.
 • פיתוח עצמאות וחלופות אנרגטיות לאזורי התעשייה, מבני ציבור ולישובים בתחום המועצה באמצעות מיקרו טורבינות מבוססות גז טבעי.
 • מכוני טיהור- החברה עוסקת בתחזוקת מכוני טיהור שפכים ברחבי המועצה לפי הרשאת המועצה. כיום מתפעלות החברות את המתקנים: "חורשים" ו"אייל צפון". 
 • קידום תוכניות בינוי עיר במספר ישובים לפי בקשות היישובים והחלטת המועצה.
 •  פיתוח תשתיות לשכונות מגורים בישובים סמוכים שאינם חלק מהמועצה כגון ג'לג'וליה.
 •  ניהול אולם הכנסים החדש שבנייתו מסתיימת במתחם המועצה.
 • פיתוח תוכניות בינוי-פרויקטים להקמת שכונות מגורים בשת"פ עם רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) כזרוע של המועצה ובהנחייתם.

הצוות שלנו:

בנצי (בן ציון) איתן
מנכ"ל החברה הכלכלית
03-9000621

אריק לייבוביץ
סמנכ"ל פיתוח עסקי
03-9000648

ארז ציטון
מנהל אגף בינוי ותשתיות
03-9000452

זהבה אלעזר
מזכירה
03-9000620

דירקטוריון החברה הכלכלית:

 1. אושרת גני גונן – יו"ר (ח. מליאה) ראש המועצה
 2. אורי מרגלית – סגן ראש המועצה
 3. ישראל טייבלום- רמות השבים (ח. מליאה)
 4. מולי אורן- נירית (ח. מליאה).
 5. חגית אקיבוטי – עובדת מועצה
 6. ציפי וקנין – עובדת מועצה
 7. שרון סספורטס – מנכ"ל המועצה.
 8. מירב דוד – שדי חמד
 9. אופיר גרינברג – גני עם- משקיף
 10. מאיר לוי – חורשים (משקיף)
 11. ליאור גפן – עובד מועצה (משקיף)
 12. טובי מוזס – צור יצחק

ועדת מכרזים:

 1. אורי מרגלית – יו"ר.
 2. דוד משה – נווה ירק.
 3. יעקב פנר – ניר אליהו
 4. אורן עמיאל – רמת הכובש
 5.  יצחק אגוזי – גזבר מזכיר.
 6. יונתן יוסטמן – מהנדס מועצה.
 7.  בן ציון איתן- מנכ"ל.
 8. עו"ד דרור אפשטיין –יועמ"צ

ועדת ביקורת:

 1. רונן ברקאי – יו"ר – גבעת חן.
 2.  אייל מילר – גת רימון.
 3.  שמוליק מריל – גבעת השלושה.
 4. רו"ח רואי מסורי – מבקר פנים

דירקטוריון החברה להשבת מי קולחין:

 1. אושרת גני גונן – יו"ר
 2.  אורי מרגלית - ס. ראש מועצה
 3.  יצחק אגוזי – עובד מועצה.
 4.  דנה  גל – מועצה.
 5. אברהם נדל – רמות השבים.
 6. חגית אקיבוטי – עובדת מועצה
 7. ליאת זולטי – מתן- מליאה.
 8. שמוליק מריל – גבעת השלושה.
 9. שירלי ערמון – עדנים – נ. ציבור.
 10. אלדד אלרון – צופית – נציג ציבור
 11. שרון סספורטס – עובד מועצה

ועדת מכרזים:

 1. איתן יפתח – אלישמע.

ועדת ביקורת:

 1. רונן ברקאי – יו"ר – גבעת חן.
 2. אייל מילר- גת רימון.
 3. שמוליק מריל – גבעת השלושה
 4. רואי מסורי – מבקר פנים