בהתאם לסעיף 12 לנוהל קבלת תרומות (חוזר מנכ"ל 4/2016), מודיעה המועצה על קבלת תרומה של 20 מחשבי לוח אייפד, עבור מורים וגננות לחינוך מיוחד.

התורמת הינה עמותת אתנה.

למעבר לצפייה בפרוטוקול ועדת התרומות מיום 18.11.2018