נתונים דמוגרפיים אודות מועצה אזורית דרום השרון

בממשק זה תוכלו לצפות בנתונים דמוגרפים עדכניים על המועצה.

 סמל power biלמעבר לצפייה בנתונים דמוגרפיים באתר Power BI

תרשים נתונים וקישור לצפייה בנתונים דמוגרפיים מתעדכנים אודות דרום השרון

*תושבים/ות המבקשים הסבר לתוכן הנ"ל, ניתן ליצור קשר עם מוקד המועצה באמצעות טופס פנייה מקוון