נתונים דמוגרפיים אודות מועצה אזורית דרום השרון

בממשק זה תוכלו לצפות בנתונים דמוגרפים עדכניים על המועצה.

 סמל power biלמעבר לצפייה בנתונים דמוגרפיים באתר Power BI

תרשים נתונים וקישור לצפייה בנתונים דמוגרפיים מתעדכנים אודות דרום השרון

תושבים אשר מבקשים סיוע בקריאת מודול ה BI   מתבקשים ליצור קשר עם מוקד המועצה בטלפון 03-9000629

ממונה על הנגישות: לויניה אסתי בלומברג 
[email protected]
‎039000748‏