במסגרת תהליכי שיפור השירות לתושבים תתקיים מידי יום רביעי קבלת קהל של ראש המועצה, אושרת גני גונן, בין השעות 15:00 – 18:00.

קבלת הקהל תתבצע בתיאום מראש בלבד,
 דרך מוקד המועצה, בטלפון: 106, או 03-9000629, או: 053-2942154

נשמח כי טרם הפגישה, תעבירו אלינו חומר ומידע רלבנטי שיסייעו לנו במתן התייחסות עניינית ומקצועית לפנייה, עת הגעתכם לקבלת הקהל.

לשליחת חומר ומידע רלבנטי:  shiraa@dsharon.org.il , טלפון 03-9000520.

מבנה מועצה אזורית דרום השרון