דיור מוגן (נתמך)


שירות דיור מוגן מספק רצף של אפשרויות דיור לאנשים עם מוגבלות נפשית, בתפקוד גבוה בחיי היום היום, שנזקקים לליווי ולתמיכה סדירים (בעצימות נמוכה יותר מהליווי שניתן בהוסטלים ובקהילות תומכות).

קיימות אפשרויות דיור שונות הנעות ממגורים עצמאיים לבד ועד מגורים עם עוד קבוצה קטנה של אנשים.

הליווי שניתן נועד לסייע לפעילויות שונות בחיי היום יום והשתלבות מיטבית בקהילה.

הליווי יתן על ידי צוות של מתאמי טיפול (אנשי מקצוע בתחום העבודה סוציאלית/ריפוי בעיסוק/פסיכולוגיה/בריאות נפש קהילתית) ומדריכי שיקום. פסיכיאטרים מייעצים לצוותי הדיור לפי הצורך.

הוסטל


מסגרת דיור שיקומית בהם מתגוררים בקבוצות אנשים עם מגבלה פסיכאטרית. לרוב הקבוצות הן עד 30 דיירים בהוסטל ומתגוררים שני שותפים בחדר.

ההוסטל מתאים לאנשים שאינם מסוגלים להתגורר בגפם וזקוקים ליווי צמוד 24 שעות ביממה.

בהוסטל עובד צוות מקצועי שמלווה את הדיירים בליווי אישי וקבוצתי במהלך כל היממה.

המגורים בהוסטל וכל ההוצאות הנלוות משולמות על ידי הדייר מתוך קצבת הנכות שהוא מקבל מביטוח לאומי או באמצעים אחרים במידה ואינו מקבל קצבה.

קהילה תומכת


מודל קהילה תומכת הוא מודל דיור חדש באופן יחסי. מטרת המודל לאפשר לאנשים נפגעי נפש לגור בדירות בקהילה ובמקביל לקבל ליווי אינטנסיבי של צוות שיקומי, בדמה לליוי שניתן בהוסטל.

בכל קהילה תומכת מתגוררים כ-60 אנשים, בדיקות אשר מפוזרות ברדיוס של כקילומטר מהבית המרכזי שמהווה גם מקום מפגש.

מטרת המודל לאפשר למתמודדים עם מגבלה פסיכאטרית להתגורר בקהילה ולקדם את החיבור לקהילה, כמו גם לקדם הפחתה של הסטיגמה על נפגעי נפש.