אגף הדוברות והניו מדיה מרכז את תחום התקשורת של המועצה, הן בין המועצה לתושביה והן בייצוג המועצה מול אמצעי התקשורת המקומיים והארציים. במסגרת זו אחראית הדוברות על ההסברה, יחסי הציבור, הפרסום והשיווק במועצה.
באמצעות יוזמה תקשורתית במדיות השונות מקדמת הדוברות את יעדי המועצה ואת תדמיתה, וחושפת בפני הציבור את עשייתה של המועצה בתחומי הפעילות השונים.

בנוסף הדוברות מגיבה לפניות כתבים וגורמי חוץ ומנהלת את התוכן של אתר האינטרנט והרשתות החברתיות של המועצה

שירותי האגף

  • אחריות על הקשר עם אמצעי התקשורת ועיתונאים ברמה הארצית והמקומית בשגרה ובחירום.
  • חיזוק הקשר בין המועצה לתושביה באמצעות חומרי הסברה והעברת ידיעות שוטפות על פעילות המועצה.
  • קידום נושאים בעלי ערך ציבורי וקהילתי באמצעות התקשורת והרשתות החברתיות.
  • חיזוק מעמדם של המועצה, הישובים והתושבים באמצעות חשיפה תקשורתית חיובית ומיטבית.
  • הכשרה וסיוע לדוברי צוות החירום היישובי (צח"י) במסגרת ההכנה לשעת חירום
  • ישום חוק חופש המידע
  • ניהול הרשתות החברתיות ואתר האינטרנט המועצתיים

הצוות שלנו:

רוני בן שטח
דוברת המועצה והממונה על חוק חופש המידע
03-9000668
058-6610478

ערן אבידור
מנהל ניו מדיה
03-9000272
054-6682820