חברון חגית 
עו"ס בני משפחה מטפלים
03-9000660

השירות מהווה כתובת לאתגרים עימם מתמודדים בטיפול בבן משפחה המבוגר.

 השירות כולל:

  • מידע – לגבי שירותים רלוונטים, מיצוי זכויות ועזרה בהתנהלות מול הגורמים הממשלתיים.
  • תמיכה ומתן כלים להתמודדות בקבוצות ופרטני.
  • ימי עיון, הרצאות וסדנאות בנושאים המעניינים אותכם.

חוברת מידע לבני משפחה מטפלים באזרח הותיק

לפרטים נוספים ניתן לפנות לחגית חברון, עו"ס בני משפחה מטפלים, האגף לשרותים חברתיים, בימים א' עד ה' בין השעות 08:00 – 16:00.