מחמד קונדוס
מנהל ביה"ס הדו לשוני "אליף בית" בבית ברל
09-7419840
050-5505001

קישור למפת בית הספר 
  מיקום בית הספר: יישוב בית ברל

"אל תסתפקו בסיפורים המגלים כיצד דברים קרו לאחרים. חשפו את האגדה של עצמכם."
ג'לאל א דין רומי

הסיפור הבית ספרי שלנו

בית החינוך "אליף בית" הינה מסגרת חינוכית ייחודית וצומחת, הכוללת גן ילדים (גילאי 3-4), גן חובה ובשנה"ל תשפ"ב כיתות א'-ד'. ביה"ס ימשיך את צמיחתו עד כיתה ו' להשלמת טווח הכיתות של בית ספר יסודי. 

הקהילה: קהילת יד ביד בדרום המשולש והשרון הוקמה במרץ 2014 על ידי הורים מטירה, כפר סבא, טייבה והמועצה האזורית דרום השרון במטרה להקים לילדיהם מסגרת חינוכית דו לשונית ציבורית, ומוסדות נוספים אשר יבטאו את הרצון בחיים משותפים של ערבים ויהודים. אנו רואים בחברות ההורים בקהילה חלק בלתי נפרד מהעשייה החינוכית המשותפת. 

למידה בטבע: אנו יוצאים לטיולים ברחבי בית ברל על בסיס יומי ולומדים על מעגלי החיים מתוך מעקב אחר השתנות הסביבה, מפתחים אחריות סביבתית ושמירה על החי והצומח, חווים חיבור לטבע ולאדמה ובעיקר מוציאים אנרגיה ונהנים הנאה צרופה!

הילדים מפתחים הלכה למעשה יכולת סבלנות וסובלנות, ולומדים על קבלת האחר מתוך התנסות, שיח, משחק ולמידה חווייתית יומיומית.

תלמידות בית הספר אלף בית

תלמידי בית הספר אלף בית

דברים שיש, וטוב שיש

בית חינוך "אליף בית" שואף למימוש של ערך כבוד האדם, שוויון ושותפות ומימוש עצמי של תלמידיו תו בשלושה עקרונות מרכזיים:

  1. דו לשוניות: הילדים נחשפים לשתי השפות (ערבית ועברית) באופן שווה, לומדים לקרוא, לכתוב ולדבר בשתי השפות. יש שתי מחנכות לכל כיתה (ערבייה ויהודיה) , כל אחת  מדברת עם כל הילדים בשפת אימה. מחצית מהתלמידים ערבים ומחציתם יהודים, דבר אשר יוצר מוטיבציה חברתית לרכוש את שתי השפות.
  2. רב תרבותיות: בית החינוך מקיים לוח שנה רב תרבותי. הילדים חוגגים יחד חגים יהודיים ומוסלמים, נחשפים לתרבויות השונות וכך זוכים להיכרות מעמיקה עם הצד השני, תחושת אחדות  ועושר תרבותי רב. 
  3. חינוך הומניסטי: שני העקרונות הראשונים מושתתים על חינוך הומניסטי: למידה חווייתית, פיתוח אחריות סביבתית וחברתית ודיאלוג, תוך אווירה תומכת ומעודדת המאפשרת חקירה ולמידה. הלימודים מתקיימים בקבוצות קטנות ומעודדים פיתוח של למידה עצמאית, תוך מעקב אחר התקדמות הילדים. 

פעילות בבית הספר

פעילות במרחב הירוק

תלמידי בית הספר