ביקור משלחת מועצה אזורית דרום השרון בנוייויד(16/03/2013)

משלחת המועצה חזרה מביקור גומלין בנוייויד שנערך לציון 25 שנה לקשרי ערים תאומות גין נוייויד לבין מ.א. דרום השרון. 

היחסים הטובים עם העיר נויויד, הנמצאת במדינה ריינלנד-פאלץ בגרמניה, החלו להירקם תחילה ביוזמת היישובים ירקונה וגני עם, בתמיכת תנועת המושבים. ובשנת 1987 הוחלט למסד את הקשר באופן רשמי באמצעות כריתת ברית ערים תאומות.

במוקד ביקור המשלחת מהמועצה בראשות ראש המועצה עמד טקס חתימה מחודש לציון 25 שנה לברית ערים תאומות בהשתתפות חברי המועצה העיר נוייויד ואורחים נוספים,

בטקס נשאו דברים שני ראשי הרשויות, ראש העיר נוייויד, ניקולאוס רוט וראש מועצת דרום השרון, ד"ר מוטי דלג'ו. 

ראש העיר נוייויד הזכיר את ביקורם בארץ בעיצומו של מבצע "עמוד ענן" והחוויה האישית העצומה אשר חוו בירי הטילים על מרכז הארץ. הן ראש המועצה וראש העיר נוייויד דיברו על המחויבות ההדדית לזכור ולא לשכוח את הפרק האפל של השואה היהודית בהיסטוריה האנושית עבור הדורות הבאים והדגישו את הצורך והחשיבות של השמירה והרחבת הקשרים בין הרשויות.

לתרגום דבריו של ראש העיר נוייוייד

לנאומו של ד"ר מוטי דלג'ו

במהלך ביקורה סיירה המשלחת בפרוייקטים עירוניים ואזוריים כגון בביה"ס התיכון המקומי בו עמדה המשלחת על שיטות ההוראה, העקרונות החינוכיים והאווירה המיוחדת של ביה"ס, בדיור מוגן לקשישים בעלי הכנסה נמוכה, במרכז שליטה אזורי  למניעת הצפות מנהר הריין החוצה את העיר, בפארק התעשייה האזורי וכן התארחה בפרלמנט האזורי במיינץ.

ביקור נרשם בבית הכנסת היהודי החדש בעיר בון.