אודות הארכיון

המודעות לשימור העבר של רמת הכובש ואיסוף ההווה למען העתיד, עלתה במוסדות הקיבוץ ב-1952 והוחלט על הקמת ארכיון שירכז מסמכים וצילומים. תחילתו בארון ישן בחדר משותף עם נוימן - המדפיס של הקיבוץ. במשך השנים גדל והתרחב ונאספו בו חומרים רבים. הארכיון שוכן היום במרכז הקיבוץ, בבניין סוכנות בן שתי קומות [שהוא בניין לשימור] כשהקומה העליונה היא הארכיון והקומה התחתונה היא תערוכה לתולדות רמת הכובש המטופלת על ידי הארכיון. 

חומרי הארכיון מחולקים לחטיבות:

מזכירות [כל מה שקשור בפעילות המזכירות, המועצה, האספה, אוכלוסיות שונות ועוד..], חברה [פעילות הועדות השונות], תרבות , ענפי הקיבוץ, משק [מים, קרקעות, ביטחון, בנייה ועוד..], קשר עם מוסדות חוץ [מועצה אזורית, תק"מ, גרנות, בחירות ועוד...] וחטיבת תולדות ובה מכונסים כל חומרי המאבק של רמת הכובש בתחום הביטחון, המים וההתיישבות: "הכובש" בפתח תקווה וכפר סבא, העלייה על הקרקע, מאורעות תרצ"ו - תרצ"ט, חיפוש הנשק ע"י הבריטים, מלחמת העצמאות, פיגוע חבלני, מלחמות ישראל, וחיי היום, יום במשך השנים הללו. 

בתחום האישי: לכל ילד שנולד נפתח תיק אישי בו נאסף כל החומר הקשור אליו, מתוך עלונים.
החלטות, אירועים וכו.. התחום האישי כולל תיקים לכל האוכלוסיה של רמת הכובש, תיקי ניפטרים, תיקי עוזבים ועיזבונות ניפטרים שנימסרים ע"י המשפחה עם פטירת ההורים.

כמו כן כולל הארכיון את כל עלוני הקיבוץ מ - 1932, מפות של הקיבוץ והאזור, פלקטים ומודעות שנאספו במשך השנים.

בתחום המדיה: בארכיון אלפי צילומים שהם בתהליך של העברה לדיגיטציה, אלפי שקופיות, מאות קלטות ווידאו וקלטות שמע [בעיקר ראיונות עם חברים, ואירועים שונים שהוקלטו] שהומרו כולן לתקליטורים.

ב - 2004 נירכשה תכנת מיחשוב לארכיון. בנוסף לחומרים העכשוויים שניכנסים מיד למחשב, אנו בתהליך מיחשוב לאחור של כל החומרים משנת 2004.

הארכיון אחראי על תחזוקת והפעלת התערוכה לתולדות רמת הכובש ועובד בצמוד לוועדה לשימור אתרים, הפועלת ברמת הכובש עשרות שנים.

עבודת הארכיון היום כוללת: איסוף ומיחשוב חומרים עכשוויים, הקלדת פרוטוקולים שניכתבו בכתב יד של מזכירות, מועצה ואסיפה מכל השנים והכנסתם למחשב, הכנסת העלונים מכל השנים למחשב, [המשקפים הכי נכון, בזמן אמת, את עברה של רמת הכובש], עריכת ראיונות עם חברים, סיוע לעבודת המזכירות, התרבות, העלון ולמרבית האירועים המתרחשים בקיבוץ. 

בנוסף אנו מקבלים מעיינים החל מילדי כתבה ד' בנושא קיבוצנו ועד חוקרים מהאקדמיה, מסמינרים שונים ומתחומים אחרים.

ברמת הכובש קיימת מודעות גבוהה לחשיבות הארכיון והוא מצידו נותן שרות לכל דורש.

כתבו: ירדנה וירוב ותמי לוי.