יצירת קשר

טל -פקס: 09-7647129

למעבר לארכיון באתר האינטרנט של קיבוץ ניר אליהו

אודות הארכיון

ארכיון ניר אליהו החל לפעול בשנת 1960 כאשר למעשה עד 1996 העבודה בו הייתה חלקית ביותר והתנדבותית ועיקר המאמץ הוקדש לאיסוף ושימור החומר. רישומים כמעט ולא נעשו אך נערכו צילומי אירועים, בתי ילדים, פעילויות, בנייה, טיולים ועוד. 

החל מ - 1996 עבר עמיקם רגב, מנהל הארכיון מאז היווסדו, קורס של יסודות הארכיונאות, השתלמויות של האיגוד, ניהול ארכיון שלב ב' והעבודה קיבלה מימד מקצועי שבמהלכו הוכנס המחשוב .

היום ממוקם הארכיון במבנה במרכז הקיבוץ לצד הכביש העולה לחדר האוכל בסמוך ל"בית אליהו" וה"מעדניר".

החומר סדור במיכלים ובתוכם תיקים, החל מימיו הראשונים של הקיבוץ ב - 1950. בנוי לפי נושאים משקיים, חברתיים וכלליים. היות וכל החומר הנמצא והזורם אליו מפעילות הקיבוץ ממוחשב, קל מאוד להגיע לכל המתבקש.

הארכיון עוזר בהגשת חומר מבוקש הן ע"י חברים, ועדות והן ע"י מבקרים חיצוניים כמו: תלמידים, סטודנטים. 

בארכיון נמצא חומר רב מצולם: כ - 10000 שקפים, מעל 25000 צילומים שעליהם נעשית בימים אלה עבודת רישום.

עמיקם רגב, מנהל הארכיון מצלם ועוקב בקיבוץ אחר כל אירוע, חגים, טיולים, מערכת החינוך ועוד. שחלקם נכנס לאתר הקיבוץ.

בחדר אוכל יש תערוכה קבועה של צילומים המתחלפים מדי זמן ומשקפים את תולדות ניר אליהו בת ה- 60 בשנה זו.

הארכיון מחייב סדר וטיפוח ובכך דואג להעביר המורשת מדור לדור בצורה מדויקת ומליאה.