אנו עובדי ומנהלי המועצה האזורית דרום השרון, רואים במתן שירות לתושבים שליחות ציבורית ומתחייבים בפני התושבים לאמנה זו.

אנו מתחייבים להעניק שירות מקצועי, שירות זמין, מאיר פנים וקשוב לצרכי התושבים. שירות הבנוי על ערכי השקיפות, האמינות וההגינות.

אנו מתחייבים להעניק שירות יעיל, חדשני ומתקדם, תוך עמידה ביעדי שירות מדידים ומבוקרים. 

אנו מתחייבים להוביל ערכים של סבלנות, סובלנות וכבוד, ולהעניק שירות אמפטי ונגיש לכל תושב/ת.

אנו מתחייבים לניהול תקין, אתיקה מקצועית ושיח מתמיד עם מחלקות המועצה, הנהגות היישובים והתושבים לבחינת שירותי המועצה והתאמתם לסביבה המשתנה והמתפתחת.

כתיבת אמנת השירות של המועצה- תמונות מכנס 'עובדים בונים שירות':