איגוד ערים הינה התאגדות של רשויות מקומיות מכוח חוק איגודי ערים התשט"ו-1955 ותיקוניו. ההתאגדות נועדה לקדם מטרות משותפות של חברות האיגוד. האיגוד מספק שירותים תפעוליים ומקצועיים לחברות בו וכן לרוכשי שירותים במרחב האיגוד. איגוד ערים פועל תחת סמכות ואחריות של הרשויות המקומיות. האיגוד מוקם מכוח חיקוק לתכלית ספציפית, נוהג על פי כללי המשפט הציבורי, אינו מורכב מנבחרי ציבור ונציגיו מתמנים על ידי שר הפנים.

המועצה האזורית דרום השרון חברה ב-4 איגודי ערים. בנוסף, שותפה המועצה ביחידה האזורית לאיכות הסביבה וברשות ניקוז ירקון. לקבלת פרטים על כל אחד מהגופים יש ללחוץ על הקישור הרלוונטי: 

איגודי הערים שבהם חברה דרום השרון

  • איגוד ערים דרום השרון המזרחי לביוב
  • איגוד ערים אזור השרון לתברואה (הדברת יתושים)
  • איגוד ערים השרון לשירותי כבאות והצלה
  • איגוד ערים אזור פתח תקווה לשירותי כבאות והצלה 

גופים נוספים שבהם שותפה דרום השרון 

  • היחידה האזורית לאיכות הסביבה
  • רשות ניקוז ירקון