דניאל אזרד
רכז תחום צרכים מיוחדים
03-9000584
שוורץ קרן
קהילה תומכת, אוכלוסיית שיקום, עו"ס קהילה תומכת נכים
03-9000537

אודות תחום צרכים מיוחדים

פעילות התחום באגף כוללת בניית תכניות טיפול והתערבות לכל אדם עם צרכים מיוחדים ובני משפחתו, השמה במסגרות מתאימות, תמיכה ופיתוח מענים מתאימים לצורכי האוכלוסייה.
 
מרכזים טיפוליים: מרכזים הנותנים מענים טיפוליים בשיטות שונות ולצרכים ייעודיים, כגון נתיבים להורות אשר שם דגש על חיזוק ההורות, הנחלת כישורי חיים ומתן טיפולים רגשיים לילדי המשפחה והתחנה לטיפול זוגי ומשפחתי אשר מטפלת במתודות פסיכותרפיות.

קבוצת ספורט וקידום בריאות לצעירים עם צרכים מיוחדים-  בשיתוף רשות הספורט וקרן שלם: קבוצה לצעירים מגיל 18, המשלבת פעילות גופנית יחד עם פעילות חברתית ומודעות לבריאות. הקבוצה מתקיימת פעמיים בשבוע בימי שלישי וחמישי, באולם הספורט של בית הספר ירקון. 

קהילה תומכת ומועדון חברתי לאנשים עם צרכים מיוחדים: קבוצה המיועדת לבוגרים עם צרכים מיוחדים. הקבוצה כוללת עובדת סוציאלית, אב בית ורכזת. המטרה היא להוות מסגרת חברתית תמיכתית עבור המשתתפים, תוך קיום פעילות מסוגים שונים: פעילות גופנית, תרבותית וחברתית . הקבוצה נפגשת מידי יום ב' בשעות הבוקר באלישמע. לפרטים נוספים אודות פעילות המועדון ניתן לפנות לענבל לוי, רכזת המועדון בטלפון 054-3116420.

קבוצת מנהיגות הורים לילדים עם צרכים מיוחדים: הקבוצה הוקמה בנובמבר 2019 ומטרתה היא להוות מסגרת עבור הורים ששואפים לקדם את נושא העלאת מודעות לצרכים מיוחדים בקהילה ופיתוח שירותים מתאימים.