תכניות עבודה מקושרות תקציבביום חמישי, 20.12.18, התקיימו דיוני התקציב והצגת תכניות העבודה של מחלקות המועצה לשנת 2019.

מצ״ב מצגות תוכניות העבודה של ראש המועצה, מנכ״ל המועצה, האגפים והמחלקות השונות וכן תקציב המועצה לשנת 2019 (הוצאות מול הכנסות ועקרונות).

ניתן לצפות בקטעי וידאו של דיוני התקציב בקישור הבא

ניתן לעיין במצגות תקציב המועצה לשנת 2019 בקישור הבא

דרום השרון - שקוף בשבילך

 

מצגות של תכניות העבודה: