מחלקת רישוי עסקים במ.א דרום השרון מעדכנת הבהרה בנוגע להגבלות שעת חירום תיקון 7.7.20:

הגבלות שעת חירום תיקון 7.7.20  - מסמך הבהרה לתקנות 

קובץ התקנות 8645 (הגבלת פעילות)