אולמות גני אירועים ואתרי בילוי:

hatav_hasagol_0520.pdf

 

"צובעים את ישראל בסגול":

tav_sagol_booklet.pdf