תושבות ותושבים יקרים,

לאור העלייה בתחלואה ברחבי הארץ והמועצה ומתוך הדאגה לבריאות המשתתפים, הוחלט לדחות  את טקס "אות יקיר המועצה לשנת 2021".
(שתוכנן להתקיים ביום חמישי 30.12.21)

הטקס יתקיים במועד חלופי, בהתאם להתפתחויות.