הגשת בקשה למלגת ספורט לשנת 2022

מועצה אזורית דרום השרון רואה חשיבות עליונה בפיתוח ובקידום פעילות ספורטיבית בקרב תושביה ובכלל זה פעילות ספורטיבית הישגית.

לצד השקעות רבות אותה עושה המועצה בתחום הספורט ביישובים השונים, הקימה המועצה קרן מלגות ל"ספורטאים וספורטאיות מצטיינים" על מנת לסייע לספורטאים ולספורטאיות יחידים או ספורטאים וספורטאיות בקבוצת ספורט לאומית (נבחרות ישראל).

המלגה מיועדת לעודד ולסייע לספורטאים/יות ומאמנים/נות מצטיינים, תושבי המועצה האזורית דרום השרון, וזאת על ידי קידום הכשרתם ו/ או הישגיהם של מקבלי המלגה בענף הספורט בו הינם מצטיינים.

זכאים להגיש מועמדות לקבלת המלגה: ספורטאים/יות מצטיינים העומדים בקריטריונים כפי שאלו מפורטים בהמשך.

תנאי הסף:

  • המלגות יינתנו לתושבים/ות רשומים בתחומי המועצה האזורית דרום השרון, נשים וגברים כאחד, מגילאי 12 ומעלה, או לספורטאים/יות המייצגים/ות את המועצה האזורית דרום השרון.
  • ספורטאי/ת יוכלו להגיש בקשה למלגה פעם אחת בכל שלוש שנים.
  • תינתן עדיפות לקבלת המלגה עבור ספורטאים/יות שבשנתיים האחרונות זכו באחד ממקומות ראשונים באליפות ישראל.  
  • המלגה תינתן לספורטאי/ת העוסק/ת בענף ומקצוע ספורט המוכר ע"י מנהל הספורט. כולל ספורטאי ספיישל אולימפיק ופרה-אולימפיים.
  • צירוף מכתב רשמי של ההתאחדות/האיגוד המאשר את הישגיו של הספורטאי/ת. 
  • את הטופס המקוון יש למלא עד ליום שבת, 23/04/2022.

הגשת בקשות הסתיימה בתאריך 23/04/22

 בברכה,                                                                                    
ששי דניאל מנהל רשות הספורט

לפרטים נוספים ניתן לפנות במייל sport@dsharon.org.il או בטלפון 03-9000681/575.