חוק ומינהל

מועצה אזורית פועלת מכוחה של פקודת המועצות המקומיות ועל פיה פירסם שר הפנים את צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות). שיטת העבודה של מועצה אזורית היא שיטה דו-רובדית (מועצה אזורית וועד מקומי). על מנת לאפשר לוועד המקומי לפעול, חייבת המועצה לאשר האצלת סמכויות לכל ועד מקומי. ועד זה רשאי לפעול אך ורק בתחומים שבהם הוענקו לו סמכויות. 

המועצה היא "בית הנבחרים" המקומי, כלומר: המוסד העליון של הרשות המקומית או היישוב. זהו הגוף אשר מוסמך יותר מכל גורם מקומי אחר לקבוע את תנאי החיים במקום ולהשפיע על איכותם. 

המועצה היא גורם שבידיו הסמכות והיכולת לאשר נושאים ועניינים שהוגדרו בחוק, לחוקק חוקי עזר, לפקח, לבקר וליזום. על המועצה לדון במעשיה ובכוונותיה של הנהלת הרשות, להתבונן במדיניות שראש המועצה מבקש להתוות ולחוות את דעתה, להחליט בעניין המינויים הבכירים של הרשות ולבחון את התוכניות ואת התקציבים. המועצה היא לרוב הגוף היחיד המוסמך לקבל החלטות, אך חלק לא מבוטל מפעילותה מתבצע באמצעות הוועדות השונות שהיא ממנה. (מידע נוסף: אתר משרד הפנים - האגף למינהל מוניציפאלי).

ביום רביעי, 29/05/13, התקיים בהיכל התרבות בדרום השרון ערב השקת הקוד האתי. האתיקה היא תורת המידות הטובות, המתארת את הטוב והראוי שיבחר לו האדם ואת הרע שאליו להתרחק ממנו. הקוד האתי של מ.א. דרום השרון, אמור לשמש כמצפן וכמגדלור שינחה, יכוון ויתווה רף של מערכת ערכים, שהם קני המידה המוסריים להתנהגות ראויה והולמת הנדרשת מעובדי המועצה ויהווה כלי למימוש חזונה ויעדיה. הקוד האתי של המועצה אינו מחליף את חוקי המדינה או גורע מהוראות כל דין. הוא מהווה נדבך נוסף של עקרונות המועצה ערכיה, המבוססים על ערכי היסוד של הדמוקרטיה הישראלית, מורשת העם היהודי וערכי היסוד של המנהל הציבורי. השלמת כתיבת הקוד האתי של מ.א. דרום השרון מהווה את  יריית הפתיחה לסדרת מפגשי הטמעה בהשתתפות כלל עובדי הרשות שמטרתן שיפור השירות הניתן לתושב ובחיזוק השותפות ואמון התושבים במועצה. לעיון בקוד האתר של מ.א. דרום השרון  
ביום שני 24/06/13 התקיים במועצה האזורית דרום השרון כנס חרום בנושא עדכון תמ"א 35 והאיום על המרחב הכפרי בדרום השרון. בכנס נדונה עדכון תמ"א 35 והחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1155 (לשעבר 979) והשלכותיהן בכל הנוגע לשינוי ייעוד קרקע חקלאית ולהעברתה לרשות המרחב העירוני.  בכנס בו נכחו כ- 400 משתתפים נשאו דברים מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים, מיכי דרורי, היועמ"ש של תנועת הקיבוצים, עו"ד דודו קוכמן, מזכ"ל האיחוד החקלאי וראש המועצה.   הכנס סוכם בהחלטות הבאות: משתתפי מחליטים להקים צוות משימתי בהשתתפות יו"ר הוועדים ויו"ר האגודות של הישובים: צופית, גן חיים, ניר אליהו, מגשימים, גת רימון וכפר מעש בראשות ראש המועצה האזורית (המוא"ז). משתתפי הכנס והמוא"ז מתנגדים נחרצות לתכנית עדכון תמ"א 35 לשינוי יעוד של קרקע חקלאית מעובדת לשלמת בטון והעברתה לערים השכנות. המוא"ז ותושביה מתנגדים להפיכת שטחים המוגדרים לפי תכניות המתאר תמ"א 35 ותמ"מ 3/21 כשטחים מוגנים ירוקים ולהופכם לשטחי בניה ושלמת בטון. המוא"ז ותושביה קשובים לצרכי האוכלוסייה באזור השרון ולכן סייעו, עזרו והקימו שלושה ישובים על קו התפר: צור יגאל, מתן וצור יצחק וזאת גם מתוך ראיה ביטחונית. שמירת השטחים ירוקים ומעובדים הם גם האינטרס של תושבי הערים השכנות למועצה: כפר סבא, יהוד, פתח תקוה ואחרות. הכנס קורא לחברי המועצה הארצית לתכנון ובניה ובמיוחד לנציגים המייצגים את הגופים הירוקים והגופים המופקדים על איכות החיים ושימוש אחראי במשאב הקרקע, להצטרף למאבק. הכנס קורא לראש הממשלה ולממשלת ישראל, לא להזניח את אחת המטרות החשובות ביותר של מדינת ישראל - פיזור האוכלוסין ויישוב הנגב והגליל.   מצ"ב מצגת שמפרטת את הסכנה בעדכון התמ"א להתיישבות הכפרית: עדכון תמ"א 35 והאיום על המרחב הכפרי בדרום השרון  
סיכום כנס החרום בנושא תמ"א 35 והחלטה 1155 ביום שני 24/06/13 התקיים במועצה האזורית דרום השרון כנס חרום בנושא עדכון תמ"א 35 והאיום על המרחב הכפרי בדרום השרון. בכנס נדונה עדכון תמ"א 35 והחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1155 (לשעבר 979) והשלכותיהן בכל הנוגע להעברת קרקע מן המושבים והקיבוצים לערים הסמוכות. יום העיון נפתח בהרצאה מפי ראש הרשות. לאחריו דיבר מזכ"ל תנועת המושבים, מאיר צור שציין, כי הבעיה הגדולה בארץ היא הפופוליזם הזול בהאשמת החקלאים בבעיית הדיור. לדעתו, כלל לא מובן מה ההגיון בבניה מסיבית במרכז. שכן אם מחירי הדיור במרכז יצנחו – מי בכלל יגור בפריפריה ?  לדבריו, בטיפול השגוי בבעיה מפספסת המדינה הזדמנות לגרום לפיזור האוכלוסיה בכל הארץ וליצירת מקומות עבודה גם בפריפריה. עו"ד דודו קוכמן, מזכ"ל האיחוד החקלאי, ציין בדבריו כי לומר לאנשים שגרים בהתיישבות מעל ל- 70 שנה, שמאחר ונסתיים תוקף החוזה, הרי הם פולשים בקרקעותיהם – זה דבר מביש. לדבריו, רשות מקרקעי ישראל (רמ"י ולשעבר ממ"י) היא הספסר הגדול ביותר  קרקעות המדינה. לכאורה, הניהול של  93% מאדמות המדינה ע"י רמ"י אמור לפעול לטובת האזרח ולספק לו דיור זול. אולם בפועל, מנוצל מצב זה על ידי רמ"י לספסור בקרקעות המדינה ולרווחים עצומים שנעשים  על חשבון האזרחים שאין להם מקום מגורים. לטענתו, זו בעיה של המדינה שצריכה לעזור לאזרחיה ולא להתעמר להם.   עו"ד מיכי דרור, היועץ המשפטי של תנועת הקיבוצים, ציין כי רבים לא מבינים שמקור הבעיה נעוץ בבג"צ הקשת המזרחית ש'שינה את העולם' וכי כל משבר הדיור נגזר מתוצאות החלטה זו. לדבריו, כל עוד ימשיכו לנסות ולפתור את בעיית הדיור בכוח בדרך של תמ"א 35 תוך רמיסת זכויות החקלאים – בעיה זו לא תיפתר.   בהמשך הכנס דיברו נציגי יישובים מרחבי המועצה: ערן בק יו"ר ועד האגודה בצופית ציין, כי לא ייתכן שקומץ אנשים יחליט בהינף יד על מחיקתה של ההתיישבות העובדת אשר עלולה למצוא עצמה נדרשת לפנות אדמות חקלאות שמהוות את  מקור פרנסתם של…
עמוד 68 מתוך 69

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר