ראשון, 10 נובמבר 2019 11:25

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 11/19 מיום 24/09/2019

נושאים שהיו על סדר היום:.

1. דו"ח ראש המועצה;
2. הצגת מנהלי אגפים ומנהלי ביה"ס חדשים;
3. החלפת חברים בוועדות;
4. האצלת סמכות מהנדס המועצה לאדר' הוועדה המקומית לתו"ב;
5. דיווח תקציבי ותזרימי ואישור להלוואת פיתוח;
6. הצגת חלופות שיפור הטאוט במועצה;

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר