רביעי, 18 ספטמבר 2019 13:06

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 10/19 מיום 03/09/2019

נושאים שהיו על סדר היום:

 1. דו"ח ראש המועצה
 2. סקירת מנהל אגף חינוך – אייל צייג
 3. הערכות לתקציב 2020
 4. עדכון תקציב
 5. אישור קריטריונים לחלוקת מלגות
 6. התקשרות בפטור ממכרז לגבי שירותי הסעות לתלמידים
 7. המלצות הוועדה הגיאוגרפית – שינוי תחום והעברת שטחים בין דרום השרון – ג'לג'וליה
 8. אישור לביצוע פעולות טכניות – ביה"ס צופית
 9. שינוי מורשי חתימה ביה"ס צופית
 10. החלפת חברים בוועדות
 11. תב"רים

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה בפייסבוק מסנג׳ר