חמישי, 01 אוגוסט 2019 09:09

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 09/19 מיום 08/07/2019

נושאים שהיו על סדר היום:

  1. ועדת השקעות.
  2. הקמת ועדת אד הוק למחיקת חובות.
  3. דו״ח רבעוני 31.03.19.
  4. השלמת חברים בועדות.
  5. הצגת דו״ח מבקר המדינה בנושא הוועדה המקומית לתכנון ובניה.
  6. הצגת תכנית גן יער -נירית.
  7. החלפת מורשת חתימה - במקום ע׳ גזבר המועצה.

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר