חמישי, 11 יולי 2019 11:09

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 08/19 מיום 18/06/2019

נושאים שהיו על סדר היום:

  1. דו"ח ראש מועצה.
  2. הצגת אדריכלית הוועדה המקומית לתו"ב – תמי גלס.
  3. אישור תכנית תב"רים ליישובים לשנת 2019.
  4. תב"רים.
  5. אישור צו מיסים לשנת 2020.
  6. השלמת חברים בוועדות + מינוי חברות ועדת ביקורת בכפר מע"ש
  7. מענה לשאילתות.
  8. הסמכת הוועדים המקומיים לקביעת שעות הפעילות בגנים הציבוריים.
  9. תכנית מתאר רמות השבים – אישור הגשת תכנית מתאר רמות השבים לוועדה המחוזית.

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר