שני, 27 מאי 2019 10:26

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 07/19 מיום 06/05/2019

נושאים שהיו על סדר היום:

  1. דברי פתיחה קיבוץ נחשונים.
  2. דו"ח ראש מועצה.
  3. דו"ח מבקר פנים 2017 (תקציר).
  4. הצגת מרכז הגישור.
  5. הסמכת החברה הכלכלית לביצוע פרויקטים.
  6. מינוי ועדת פרס – תחרות צילום 2019.
  7. השלמת חברים בוועדות.
  8. תב"רים.

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר