חמישי, 02 מאי 2019 12:04

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 06/19 מיום 08/04/2019

נושאים שהיו על סדר היום:

 1. דו"ח ראש המועצה.
 2. פרידה ממהנדסת הוועדה המקומית לתו"ב – אדר' נילי יוגב
 3. מענה לשאילתות.
 4. השלמת חברים בוועדות.
 5. אישור חברי ועדות ביקורת ביישובים.
 6. בקשה לשינוי מנדט של הוועדה הגיאוגרפית מרכז לעניין חקירת גבולות עם עיריית פתח תקווה
 7. תקציבי יישובים.
 8. חוק עזר לדרום השרון (שימור רחובות) (תיקון), התשע"ט 2019.
 9. תמיכות לעמותות.
 10. דו"ח רבעוני דצמבר 2018.
 11. תב"רים.

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה בפייסבוק מסנג׳ר