ראשון, 24 מרס 2019 15:49

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 05/19 מיום 05/03/2019

נושאים שהיו על סדר היום:

 1. דברי פתיחה - נציג מושב גן חיים:
  חבר המליאה ויו״ר ועד האגודה - מלכיאל נפתלי.
  יו״ר ועד מקומי - הדס מרזל.
 2. חודש האשה - הקמת מועצת נשים - ורדה לוי ומירית כץ.
 3. דו״ח ראש המועצה.
 4. מענה לשאילתות.
 5. סטטוס תכנית כוללנית - אדר׳ חגי דביר + אדר׳ נילי יוגב.
 6. השלמת חברים בוועדות.
 7. הסמכת החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון לביצוע בניית מעון לתשושי נפש בנווה ימין.
 8. הסמכת החברה הכלכלית תפיתוח דרום השרון לביצוע עבודות פיתוח באזור התעשייה בנימין.
 9. תב״רים.

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה בפייסבוק מסנג׳ר