רביעי, 27 פברואר 2019 18:02

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 04/19 מיום 05/02/2019

נושאים שהיו על סדר היום:

 1. דיווח ראש המועצה.
 2. פרידה משי אברהמי, מנכ״ל המועצה היוצא.
 3. מענה לשאילתות שהוגשו.
 4. תבחינים לתמיכות במוסדות חינוך.
 5. חברים בועדות - השלמות.
 6. דיווח על מינוי מנכ״ל, אישור שכרו, אישור עבודה נוספת ומינוי ממ״מ ממונה חוק חופש המידע.
 7. מינוי נציגים למועצת רשות ניקוז ירקון ורשות ניקוז שרון.
 8. מינוי נציגי איגוד דרום השרון המזרחי לביוב.
 9. אישור המלצת הרשות למינוי נציגי הרשות המקומית בוועדה המחוזית לתו״ב.
 10. ביטול שירותי השמירה ביישוב עדנים.
 11. אישור מורשי חתימה בחשבון הורים - עמיאסף.
 12. היטל מיסים.
 13. הנחות ארנונה לשנת 2019.
 14. סגירת תב״רים לשנת 2018.
 15. משרות עובדים בוועדים המקומיים.
 16. אישור תקציבי היישובים.
 17. מינוי חברי ועדות ביקורת ביישובים.
 18. תב״רים.

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה בפייסבוק מסנג׳ר