רביעי, 16 ינואר 2019 20:39

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 02/18 מיום 20/12/2018

נושאים שהיו על סדר היום:

  1. הרצאה ומצגת בנושא תקציב.
  2. מצגת תכנית עבודה + הצעת התקציב. חלק א׳ ראשי אגפים ומנהלי מחלקות.
  3. מצגת תכנית עבודה + הצעת התקציב. חלק ב׳  ראשי אגפים ומנהלי מחלקות.
  4. דיוני תקציב + סיכום.
  5. ישיבת מליאה + הצבעה על התקציב.

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר