שלישי, 30 ינואר 2018 10:53

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 53/17 מיום 19/11/17