שלישי, 31 דצמבר 2013 09:38

הודעה בדבר הצטיידות במסמכים מזהים לצורך הבחירות