רביעי, 30 אוקטובר 2013 13:47

מסמך: מדיניות המועצה לשנים 2009-2014