רביעי, 30 אוקטובר 2013 13:10

עיקרי מדיניות בתחום תכנון ובנייה