רביעי, 10 ספטמבר 2014 03:00

תמצית הדו"חות הכספיים המבוקרים לשנת 2011