חמישי, 11 ספטמבר 2014 03:00

תמצית הדו"חות הכספיים המבוקרים לשנת 2013