שישי, 19 ינואר 2018 11:23

תמצית הדו"חות הכספיים המבוקרים לשנת 2017