שבת, 01 יולי 2017 13:14

תמצית הדו"חות הכספיים המבוקרים לשנת 2016