חמישי, 01 ינואר 2015 17:06

תמצית הדו"חות הכספיים המבוקרים לשנת 2014