הודעות בתחום המקרקעין

המועצה מודיעה בזאת, כי מליאת המועצה אישרה ביום 29.01.2017 השכרת המקרקעין הידועים כחלקות 135 ו- 136 בשלמות בגוש 6447 (בית המועצה הישן ברח' הצנחנים בכפר מל"ל), לתקופה של 5 שנים לרבות תקופת אופציה של 6 שנים נוספות.
המועצה מודיעה בזאת, כי מליאת המועצה אישרה ביום 28.07.2016 להשכיר חלק מהמקרקעין הידועים כחלקה 119 בגוש 6447 (ביה"ס אהרונוביץ הישן ברח' ברחוב בן גמלא בכפר מל"ל), לתקופה העולה על חמש שנים.
המועצה מודיעה בזאת כי מליאת המועצה אישרה השכרת מקרקעין הידועים כחלקה 119 בגוש 6447 (ביה"ס אהרונוביץ הישן ברח' ברחוב בן גמלא בכפר מל"ל), לתקופה העולה על חמש שנים.
המועצה מודיעה בזאת כי מליאת המועצה אישרה השכרת מקרקעין הידועים כחלק מחלקה 57 וכחלקה 58 בשלמות בגוש 6447 (בית המועצה הישן ברח' הצנחנים בכפר מל"ל), לתקופה העולה על חמש שנים.
עמוד 2 מתוך 2

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר