רביעי, 28 פברואר 2018 16:36

החלטה לתיקון הפקעה בכפר סירקין

ב- 14.02.2018 התכנסה המליאה ואישרה את תיקון ההפקעה בכפר סירקין.

להלן נוסח ההחלטה.

החלטה לתיקון הפקעה בכפר סירקין