רביעי, 22 מרס 2017 13:20

הודעה על עשיה במקרקעין - לפי סעיף 188 (ב1) לפקודת העיריות [נוסח חדש]

המועצה מודיעה בזאת, כי מליאת המועצה אישרה ביום 8.3.2017 השכרת המקרקעין הידועים כחלקה 87 (חלק) בגוש 8901 (קרקע המשמשת את בית הדואר, ביישוב צור יצחק), לתקופה של 5 שנים נוספות.

מצ״ב פרוטוקול ישיבת מליאה 46/17 מיום 08/03/17 בו אושרה ההארכת ההשכרה כאמור.

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר