רביעי, 22 מרס 2017 12:46

הודעה על עשיה במקרקעין - לפי סעיף 188 (ב1) לפקודת העיריות [נוסח חדש]

המועצה מודיעה בזאת, כי מליאת המועצה אישרה ביום 8.3.2017 השכרת המקרקעין הידועים כחלקות 5 ו- 6 (חלק) בגוש 7597 (בית ספר עמי אסף, בבית ברל), לתקופה של 49 שנים עם אופציה להארכה לתקופה של 49 שנים נוספות.

מצ״ב פרוטוקול ישיבת מליאה 46/17 מיום 08/03/17 בו אושרה ההשכרה כאמור..

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר