חמישי, 09 פברואר 2017 09:35

הודעה על עשיה במקרקעין - לפיי סעיף 188 (ב1) לפקודת העיריות [נוסח חדש]

המועצה מודיעה בזאת, כי מליאת המועצה אישרה ביום 29.01.2017 השכרת המקרקעין הידועים כחלקות 135 ו- 136 בשלמות בגוש 6447 (בית המועצה הישן ברח' הצנחנים בכפר מל"ל), לתקופה של 5 שנים לרבות תקופת אופציה של 6 שנים נוספות.

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר